Interview met UNAMIC / UNTAC veteraan in Cambodja uitgezonden als Kort Verband Vrijwilliger Koninklijke Marine, R.T.F. (Radio Telefonie F) marinier algemeen op Pattaya

De geïnterviewde ging bij het Korps Mariniers. Hij vertelt over de keuring en de opleiding. Ook volgde de geïnterviewde een RTF opleiding, maar dat beviel hem niet. In 1991 kwam hij bij de BBE. Hij werd uitgezonden naar Cambodja. Hij vertelt over de eerste indrukken. Tijdens zijn dienst scheidde hij van zijn vrouw en hertrouwde later. De geïnterviewde vertelt over de Delta-compagnie waarvan hij deel uit maakte. Hij beschrijft het kamp, de besteding van vrije tijd en het patrouille lopen. Hij had goed contact met de lokale bevolking. De geïnterviewde is niet in gevechtssituaties terechtgekomen, wel was er altijd dreiging. Zelf was hij nooit bang. In 1995 is de geïnterviewde uit dienst gegaan, de nieuw ontwikkelingen bevielen hem niet. Na zijn uitzending kreeg de geïnterviewde een ziekte, waar defensie niet veel hulp bij bood. Dat betreurt hij.

Interviewgegevens

Interview
49 
Interviewdatum
28 juni 2007 
Interviewer
Florien Linck 
Project
ICNV