Interview met UNAMIC / UNTAC veteraan in Cambodja uitgezonden als Kort Verband Vrijwilliger Koninklijke Marine, AT-helper, infanterie pionier op Phum Prasat

De geïnterviewde kwam bij het Korps Mariniers in 1992. Hij vertelt over de opleidingen die hij volgde en over zijn uitzending naar Cambodja. In Cambodja werd het kamp Phum Prasat overgenomen. Het vliegveld en het hospitaalkamp Siem Reap moesten bewaakt worden. De geïnterviewde vertelt over het werken met de lokale bevolking, er was sprake van een zeker onderdanigheid. Hij vertelt over de gevaren waar hij mee te maken had. De mariniers beschouwden zichzelf als een elite. De geïnterviewde vertelt over een aalmoezenier die zijn werk niet aankon. Hij vertelt over het leven in het kamp en activiteiten tijdens de vrije tijd, de sfeer was goed. De geïnterviewde is van mening dat de VN-troepen te kort zijn gebleven. Hij geeft zijn visie op de VN-missies. Na terugkeer in Nederland ging hij graag weer verder met de trainingen. Uiteindelijk verliet hij de dienst, maar had in de eerste instantie grote moeite met de overgang. Sinds enige tijd is de geïnterviewde betrokken bij veteranenactiviteiten.

Interviewgegevens

Interview
50 
Interviewdatum
09 juli 2007 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV