Interview met WOII veteraan in Koopvaardij uitgezonden als Dienstplicht Koopvaardij, Bellboy, steward, nachtsteward, kapiteinssteward op Engeland (Gravesend, Liverpool), Schotland (Glascow)

De geïnterviewde werkte bij de Holland Amerika Lijn. In 1940 vertrok hij op de Volendam naar Amerika. Na het bombardement in Rotterdam lag het schip in Engeland. Het schip werd omgebouwd en ingezet voor evacuatie. Hij was vaarplichtig en ze werden gemilitariseerd. Ze voeren in konvooi via New York weer naar Engeland met oorlogsmaterieel, onderweg waren er veel aanvallen. Het schip evacueerde 320 kinderen naar Canada toen het getorpedeerd werd. Ze werden toen opgepikt door een olietanker. Hierna voer hij op de Nieuw Amsterdam, wat in dienst kwam van de Engelse regering. Het schip werd gebruikt voor troepentransport van Australië naar Suez. Uiteindelijk bood het schip plaats aan 9000 mensen. Er was geen contact met het thuisfront meer, hij hoorde laat over het overlijden van zijn vader. Na de bevrijding mocht de geïnterviewde vrij snel alweer naar huis, op de Sibajak naar Rotterdam. Hierna moest hij in 1946 naar Indië, hier werden Japanners opgepakt en Hollanders opgehaald. Vervolgens ging de geïnterviewde op de Liberty werken. In 1947 stopte hij met varen. De geïnterviewde is blij dat hij bij de koopvaardij zat en niet bij de marine, hij had meer vrijheid.

Interviewgegevens

Interview
505 
Interviewdatum
23 september 2008 
Interviewer
Florien Linck 
Project
ICNV