Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Opvolgend groepscommandant. Schrijver. op Johan van de Kornputkazerne Steenwijk (opleiding)

Deze zoon van een Friese groenteboer was 11 jaar toen de Duitse bezetter Nederland binnenviel in 1940. Na de bevrijding maakte hij de MULO af en moest hij opkomen voor militaire dienst. Pas in 1949 werd hij uitgezonden naar Nederlands-Indië, waar hij na de soevereiniteitsoverdracht voor een jaar werd "uitgeleend" aan de Centrale Doorgangskampen Batavia (CDKB), die de passage en repatriëring van Nederlands en KNIL-personeel administratief moest afhandelen. Na zijn terugkeer in Nederland werd hij door tussenkomst van prins Bernhard geplaatst bij personeelszorg van de Koninklijke Luchtmacht.

Interviewgegevens

Interview
507 
Interviewdatum
18 september 2008 
Interviewer
Arie Jan van Hees 
Project
ICNV