Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Sectie-commandant, Compagnie Sergeant-majoor. op 1936-1939: Ede

Eind 1937 - na zijn dienstplicht - tekende deze man een beroepscontract bij defensie. Hij werd als sectiecommandant geplaatst bij 22 Regiment Infanterie te Ede. "Zijn" dienstplichtigen kwamen voornamelijk uit Rotterdam. Hij vertelt over de mobilisatieperiode bij de Betuwestelling te Opheusden. Hij was een strenge maar rechtvaardige sectiecommandant voor zijn manschappen, die allen ongeveer tien jaar ouder waren. Hij is dankbaar dat zijn sectie in mei 1940 geen verliezen heeft geleden bij de Duitse beschietingen. Deze man was later betrokken bij het Zeeuwse oorlogsvrijwilligersbataljon "Fassaert" en de opleiding voor jongens die naar Indië werden uitgezonden. Ook heeft hij bij de demonstratie compagnie gediend.

Interviewgegevens

Interview
512 
Interviewdatum
26 september 2008 
Interviewer
Arie Jan van Hees 
Project
ICNV