Interview met UNAMIC / UNTAC veteraan in Cambodja uitgezonden als Kort Verband Vrijwilliger Koninklijke Marine, Infanterie pionier, chauffeur op Sisophon

Deze marinier eerste klas maakte in juni 1992 van dichtbij mee hoe in Doorn de Cambo-I lichting werd voorbereid op de uitzending naar Cambodja. Zelf werd hij met Cambo-II uitgestuurd, in het genie-bataljon. Het kleine, hechte groepje mariniers van de genie werkte in Cambodja samen met ingehuurde lokale krachten voor het bouwwerk. Het verhaal gaat natuurlijk over het genistenwerk, maar ook over het VN-mandaat en de verschillende vuurgevechten waar ook deze jongens van de genie wel eens in terechtkwamen. Daarnaast komt de nazorg van Defensie uitgebreid aan bod, die volgens deze marinier niet handig was georganiseerd en weinig soelaas bood voor de jongens die echt in de problemen kwamen. Hij doet enkele suggesties voor verbetering op dit vlak.

Interviewgegevens

Interview
52 
Interviewdatum
03 juli 2007 
Interviewer
Theo Boiten 
Project
ICNV