Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Sectiecommandant. PlvCdt Verzetsgroep Venlo op Venlo. Oktober 1938 t/m februari 1939

In 1938 werd deze gymnasiast uit Venlo opgeroepen voor de militaire dienstplicht. Hij mocht naar de School Reserve Officieren Infanterie (SROI) in Kampen, die vanwege de oorlogsdreiging eerst verplaatst werd naar Haarlem en later naar Breda. Dit interview gaat over de oefeningen tijdens de algehele mobilisatie en het verzetswerk tijdens de Duitse bezettingstijd. Najaar 1944 wist deze jongen naar bevrijd gebied te komen, van waar hij in Engeland werd toegevoegd aan de expeditionaire macht in opbouw. Juli 1947 werd hij ingescheept voor Indië. Na zijn uitzending heeft deze man nog verder carrière gemaakt bij Defensie. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
528 
Interviewdatum
27 oktober 2008 
Interviewer
Arie Jan van Hees 
Project
ICNV