Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Vrijwilliger , Lid Binnenlandse Strijdkrachten

Deze afgestudeerde HTS'er, die bij Fokker had gewerkt, dook in 1944 onder in de omgeving van Venlo. Een groot deel van dit interview gaat over de verschillende adressen waar hij verbleef en hoe de onderduikers werden verdeeld en ondergebracht in de streek. Bij Blerick wachtte hij daarna de geallieerde bevrijders op en bood hen hand- en spandiensten. Omdat hij altijd al dol was op vliegtuigen, heeft hij zich daarna gemeld bij de Koninklijke Marine om daar bij de vliegdienst te komen. September 1945 ging hij naar Nederland-Indië, waar hij gelegerd werd op Bali. Later is hij nog naar Nieuw Guinea uitgezonden door de Koninklijke Marine.

Interviewgegevens

Interview
532 
Interviewdatum
06 november 2008 
Interviewer
Bert van Elk 
Project
ICNV