Interview met WOII veteraan in Azië uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marine, Matroos; 2e vuurleider op torpedojager op Sumatra, Soerabaja

Als 7-jarig jongetje vertrok deze man naar Noord-Sumatra, waar zijn vader hoofdredacteur werd van een krant. Zo kwam het dat hij bij aanvang van de tweede wereldoorlog als 17-jarige in Nederlands-Indië was. Toen Nederlands-Indië bij de oorlog betrokken raakte, meldde hij zich als vrijwilliger bij het KNIL. Zo kwam hij middenin de strijd tegen de Japanners terecht, onder meer als matroos in Soerabaja. Na de slag in de Javazee werd hij geëvacueerd naar Tjilatjap en van daar naar Engeland, waar hij in mei 1942 aankwam. Daar werd hij verder opgeleid voor inzet bij de Marine. Hij vaarde in de Eastern Fleet en op de Atlantische Oceaan in het laatste oorlogsjaar. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
535 
Interviewdatum
07 november 2008 
Interviewer
Inge van Zoelen 
Project
ICNV