Interview met WOII veteraan in Azië uitgezonden als Dienstplicht , Verbindingsofficier op Soerabaja

Deze man uit 1918 groeide grotendeels op in Charbin, een spoorwegstad in de Chinese provincie Mantsjoerije, waar zijn vader enkele agentschappen voor Nederlandse handelshuizen bekleedde. Daar leerde hij van een privé-onderwijzer Russisch, wat hem later zelf in de international handel goed van pas kwam. Na de komst van de Japanners in 1931 werd de handel van buitenlandse ondernemingen steeds meer bemoeilijkt. Daardoor keerde de familie in 1938 noodgedwongen terug naar Nederland. Op zijn negentiende ging deze man zelf werken voor een Amsterdamse handelsmaatschappij, die hem uitstuurde naar Japan, waar hij tot de zomer van 1940 werkte in Osaka. Daarna werd hij overgeplaatst naar Batavia en vervolgens naar Padang op Sumatra. Hier kreeg hij een militaire training toen een Japanse aanval op Nederlands-Indië op komst leek. Als matroos-schrijver diende hij op het pantserschip De Soerabaja, en later als luitenant ter zee derde klas bij de Verbindingsdienst. In die hoedanigheid werd hij op 4 februari 1942 op de USS Marblehead geplaatst, die deel uitmaakte van de vloot die onder leiding van Karel Doorman de slag in de Javazee heeft geleverd. De Marblehead werd geraakt door Japanse vliegtuigen, met vele doden en gewonden als gevolg.

Interviewgegevens

Interview
538 
Interviewdatum
15 oktober 2008 
Interviewer
Martijn van Dijk 
Project
ICNV