Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Oorlogsvrijwilliger Koninklijke Landmacht, Munitieopruimer/sectiecommandant op Batavia, Semarang, Bandoeng, Solo

Geïnterviewde vertelt over zijn jeugd en het opgroeien ten tijden van economische depressie en oorlog. Hij gaat in op zijn gevangenschap en dwangarbeid nadat hij in 1945 door Duitsers was opgepakt. Geïnterviewde meldde zich na zijn vrijlating aan als oorlogsvrijwilliger en vertelt over de militaire opleidingen die hij kreeg. Tijdens zijn uitzending naar Nederlands-Indië werd hij verder opgeleid. Geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden. De dagelijkse ruimingswerkzaamheden hield hij bij een in een boekje, wat nu behoort tot de collectie van het NIMH. Geïnterviewde is ternauwernood ontsnapt aan een ontploffing van geruimde munitie tijdens de Tweede Politionele Actie. Een ontploffend kistje met mitrailleurpatronen verwondde geïnterviewde. Geïnterviewde gaat in op de organisatiestructuur op Java. Een sergeant-majoor werd na zijn overlijden vervangen door een bijzonder type. Geïnterviewde vertelt over het contact met het thuisfront. Na zijn afzwaaien in 1954 werd geïnterviewde gevangenenbewaarder. Geïnterviewde kreeg in 2004 weer contacten met oude dienstmaten. Hij reflecteert op het veteraan-zijn. Ook vertelt hij over zijn meest risicovolle ervaring in Indië. Geïnterviewde gaat in op de beperkte media-aandacht die er voor zijn uitzending was.

Interviewgegevens

Interview
539 
Interviewdatum
10 november 2008 
Interviewer
Theo Boiten 
Project
ICNV