Interview met UNFICYP veteraan in Cyprus uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Legerpredikant op Nicosia

De geïnterviewde studeerde theologie en solliciteerde uiteindelijk voor de functie legerpredikant. De geïnterviewde werd uitgezonden naar Cyprus. De uitzending werd vertraagd en dit leidde tot bezinning. Hij kwam bij de eenheid 11 Paluabt. Thuis had de geïnterviewde zich goed voorberied op de missie. Hij werd gestationeerd in Nicosia. Hij moest wennen aan het klimaat. Er waren duidelijk cultuurverschillen tussen de Engelsen en de Nederlanders. De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden en hoe hij gesprekken hield met militairen op verschillende posten. Er ontstonden spanningen en mensen uit zijn eenheid gingen zich afvragen waarom ze bij deze missie betrokken waren. De geïnterviewde vond zijn functie wel zinvol. Er werd van alles georganiseerd als ontspanning. Het werk van de geïnterviewde was zwaar en bovendien moest hij zelf zijn eigen problemen oplossen. De dominee rol kon hij moeilijk van zich af zetten. Ondanks dat hij veel contact onderhield met het thuisfront raakte hij, net als veel anderen, ver van Nederland verwijderd. De geïnterviewde spreekt over de verwerking en over activiteiten na zijn uitzending.

Interviewgegevens

Interview
54 
Interviewdatum
22 juni 2007 
Interviewer
Marleen Wegman 
Project
ICNV