Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Oorlogsvrijwilliger

Deze man brak zijn studie theologie af in 1939 om zich vrijwillig voor de dienstplicht te melden bij het leger, aangezien de oorlog eraan kwam. Echter, ten tijde dat hij in dienst zou treden, in juni 1940, waren de Duitsers er al. Hij sloot zich aan bij het verzet in Den Haag en nam later deel aan de knokploeg van van Dobbe in Nijmegen. Hij werd een keer opgepakt maar wist te ontsnappen. Toen het Zuiden bevrijd was, was hij actief voor de Amerikanen en Engelsen. Na de oorlog werkte hij een jaar lang in de staf van prins Bernhard om vervolgens naar Nederlands Indië te vertrekken. Daar bemiddelde hij in conflicten tussen militairen en gaf hij advies in personeelszaken. Hij heeft niet veel op met de veteranenstatus.

Interviewgegevens

Interview
579 
Interviewdatum
11 november 2008 
Interviewer
Martin Elands 
Project
ICNV