Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Oorlogsvrijwilliger Koninklijke Landmacht, Sectie Commandant op Diverse kazernes in Zuid Nederland

In mei 1945 meldde deze jongeman zich in Breda als OVW'er. Hij werd ingedeeld bij de infanterie en volgde de onderofficiersopleiding. Hij kreeg een opleiding op de Explosieven- en Mijnenschool in Bergen op Zoom en werd als sectiecommandant geplaatst bij het First Dutch Bom Disposal Corps in Bergen op Zoom. Er zijn in die eerste tijd na de tweede wereldoorlog tijdens het ruimen van explosieven 54 ruimers gesneuveld en het dubbele aantal raakte gewond. Deze man kreeg een rijksdaalder gevarengeld per dag. Tot eind 1945 ruimden de Nederlanders zelf mijnen. Toen kwamen er Duitse krijgsgevangen om dat werk te doen: tweehonderd Duitse krijgsgevangenen die, vanwege het regime in een gevangenenkamp in Vilvoorde in België, vrijwillig mijnen kwamen ruimen. Deze man kreeg zo'n peloton onder zijn hoede. Later werd hij uitgezonden naar "De West", waar hij langere tijd met collega's verbleef op Aruba.

Interviewgegevens

Interview
600 
Interviewdatum
24 november 2008 
Interviewer
Klazien van Brandwijk-Wiltjer 
Project
ICNV