Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Oorlogsvrijwilliger Koninklijke Landmacht, Pelotonscommandant op Semarang

In 1944 slaagde deze man voor zijn eindexamen HBS-B en moest daarna onderduiken. Na de bevrijding van Nederland diende hij bij de Binnenlandse Strijdkrachten en gaf zich op voor de Gezagsbataljons. In plaats daarvan kreeg hij tussen september 1945 en maart 1947 een officiersopleiding in Engeland. Hij wilde graag beroepsofficier worden. Na terugkeer in Nederland werd hij pelotonscommandant bij de Prinses Irene brigade. Na aankomst in Semarang begin juli 1947 werd zijn peloton ingezet in de eerste Politionele Actie. In september 1947 volgde een overplaatsing naar Soerabaja, waar de jongens slaags raakten met militairen van de Mariniersbrigade. Daarna werden ze ingezet op verschillende plaatsen, terwijl de oorlog zich ontwikkelde tot een echte guerrilla, die meerdere militairen van zijn groep niet hebben overleefd.

Interviewgegevens

Interview
615 
Interviewdatum
02 december 2008 
Interviewer
Theo Boiten 
Project
ICNV