Interview met VN veteraan in Korea uitgezonden als Beroeps Bepaalde Tijd KNIL, tweede bataljonsarts op Batavia

Deze man werd geboren in Nederlands Indië waar zijn vader werkte. Hij studeerde in Nederland ten tijde van de Duitse inval. In 1945 vluchtte hij naar Zwitserland, waar hij zich bij de Nederlandse ambassade aanmeldde voor het leger. Hij werd naar Nederlands Indië gestuurd als militair arts. Daar was het aanvankelijk rustig, pas later begonnen de guerrilla aanvallen waarbij mensen omkwamen. Terug in Nederland meldde hij zich vrijwillig voor Korea, in ruil hiervoor zou zijn artsendiploma in Nederland erkend worden. De onherbergzaamheid van het gebied vormde een probleem voor hem als legerarts: hij kon gewonden niet laten vervoeren. Hij diende een jaar in Korea, waar hij saamhorigheid en kundigheid van het leger ervoer.

Interviewgegevens

Interview
616 
Interviewdatum
26 november 2008 
Interviewer
Jos Weerts 
Project
ICNV