Interview met Militaire luchtvaart veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marine, Vliegtuigmaker algemeen op Tandjong Priok (Java)

In Engeland werd deze man in 1946 opgeleid tot vliegtuigmaker voor de marine Luchtvaartdienst. Daarna vertrok hij op De Volendam naar Indië. Hij was motormonteur voor de Catalina's en vloog regelmatig mee en kwam zo over de hele archipel. Tijdens de politionele acties vloog hij boven de troepen. In 1957 werd hij uitgezonden naar Nieuw Guinea, naar Biak. In die tijd zijn er meerdere Martin Mariners neergestort. Deze man is daar bij geweest en vertelt over die verschillende ongelukken en de slachtoffers, ook over de keer dat hij zelf één van de zwaar gewonden was.

Interviewgegevens

Interview
625 
Interviewdatum
09 december 2008 
Interviewer
Bert van Elk 
Project
ICNV