Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Postcommandant 7-12 en 7-15Alfa op Post 7-12 Prefab, post 7-15 alfa

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde was erg gemotiveerd om op uitzending te gaan. Hij wilde graag iets bereiken. Bij aankomst in Libanon realiseerde de geïnterviewde zich dat het een zware tijd zou worden. Hij vertelt over de posten waar hij op verbleef. Vlakbij heerste de PLO. De geïnterviewde vertelt over de vele beschietingen en confrontaties. Hij leerde snel om te gaan met de situatie. Hij vertelt over zijn werkzaamheden. Er heerste kameraadschap in zijn groep. Totdat een soldaat overleed bij een aanval. De sfeer veranderde en werd negatief. De geïnterviewde gaat in op de patrouilles en de lange dagen. De missie verandert een mens. Emoties werden afgevlakt. De geïnterviewde vertelt over zijn activiteiten na terugkeer in Nederland en gaat in op de manier waarop hij zijn verhaal kwijt kon.

Interviewgegevens

Interview
626 
Interviewdatum
22 december 2008 
Interviewer
Inge van Zoelen 
Project
ICNV