Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Deputy Military Information Officer op Headquaters Haris

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde zat bij de Koninklijke Landmacht. Hij vertelt over zijn opleiding en de verschillende plaatsingen in Nederland en Libanon. De geïnterviewde werd individueel toegevoegd naar de bataljonsstaf uitgezonden. Hij gaat in op zijn werkzaamheden en de situatie op de legering. De geïnterviewde vertelt over de onderlinge sfeer en de incidenten die voorkwamen. Het afnemen van wapens bleek steeds met dezelfde wapens te gebeuren. De geïnterviewde vertelt over het belang van de tolk en vertelt hoe men aan inlichtingen kwam. De geïnterviewde vertelt over zijn verlof en gaat in op de situatie bij het thuisfront tijdens en na de uitzending. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
638 
Interviewdatum
17 december 2008 
Interviewer
Klazien van Brandwijk-Wiltjer 
Project
ICNV