Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Bataljonscommandant op Haris, Libanon

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en over zijn tijd bij de KMA. Hij vertelt over zijn loopbaan. Zijn ervaringen hielpen bij de voorbereiding op de uitzending naar Libanon. De geïnterviewde gaat in op de situatie in Libanon. Er kwamen een aantal gijzelingen voor. De geïnterviewde vertelt over de verschillende partijen. Het VN-mandaat was lastig, je voelde je onmachtig. Hij vertelt over een inval van Israel. De geïnterviewde vertelt over beschietingen en beschrijft de situatie op het kamp. De geïnterviewde vertelt over zijn vrijwilligerswerk na zijn pensioen. De geïnterviewde spreekt over zijn hulp aan veteranen en gaat in op het leven van een veteraan na terugkeer van een uitzending.

Interviewgegevens

Interview
684 
Interviewdatum
27 februari 2009 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV