Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Telefonist, telegrafist, telexist op Post 7.16 Al Yatoun bij Haris

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. In Assen kwam de geïnterviewde bij de verbindingen. De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden. Hij vertelt over het opsturen van pakketjes. Vanwege zijn functie had hij elke dag contact met Nederland. Dat was fijn. Op andere posten waren mensen vaak eenzaam, afgezonderd. Daar had de geïnterviewde wel respect voor. De geïnterviewde gaat in op uitstapjes, zonder gevaren. De geïnterviewde vertelt over de groeperingen. Deze periode was vrij rustig waardoor de geïnterviewde niet veel gevaarlijk situaties meemaakte. De geïnterviewde beschrijft de situatie op het kamp en vertelt over wat er aan ontspanning te doen was. De uitzending vond de geïnterviewde een waardevolle ervaring. Via de post had hij contact gehouden met het thuisfront. Zijn verhalen kon hij na terugkeer in Nederland goed kwijt. Het contact met zijn vader, een Indië veteraan, werd na zijn uitzending een stuk hechter.

Interviewgegevens

Interview
698 
Interviewdatum
02 april 2009 
Interviewer
Florien Linck 
Project
ICNV