Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Potscommandant cq pelotonscommandant op Post 7-12 te Rishknaniyah

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en zijn tijd bij de KMS. De geïnterviewde gaat in op zijn motivatie om naar Libanon te gaan. Het avontuur trok hem. De geïnterviewde vertelt over de aankomst op zijn post. De geïnterviewde was commandant, hij vertelt voer zijn werkzaamheden en gaat in op het leiding geven. Hij vertelt over patrouilles en beschietingen. Tussen de spanningen door zorgde men zelf voor ontspanning. De geïnterviewde voelde zich verantwoordelijk voor zijn groep. De geïnterviewde gaat in op het mandaat en hoe hij daar mee werkte. De tijd bij defensie beviel de geïnterviewde goed. De geïnterviewde vertelt over zijn verdere loopbaan en reflecteert op zijn uitzending.

Interviewgegevens

Interview
699 
Interviewdatum
20 mei 2009 
Interviewer
Inge van Zoelen 
Project
ICNV