Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Commandant verkenningspeloton op Zibqin

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn militaire opleiding. De geïnterviewde vertelt over de aankomst in Zibqin. De tenten werden opgezet. Hij vertelt over de legering en de taken. Hij was leidinggevende. Naast de gewone patrouilles verzorgde zijn groep ook de Quick Reaction Force. Er werd regelmatig op hen geschoten. De geïnterviewde vertelt wat er gedaan werd ter ontspanning. De geïnterviewde vertelt over de internationale samenwerking in VN-verband. De geïnterviewde gaat in op zijn terugkeer in Nederland. Hij is positief over wat hij heeft kunnen doen in Libanon. Naast wat zelfkritiek kijkt de geïnterviewde positief terug op zijn uitzending.

Interviewgegevens

Interview
705 
Interviewdatum
19 maart 2009 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV