Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Sergeant-majoor Operatien op Weert , Harderwijk, Ermelo, Oirschot, Breda, Vught, Veldhoven

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde beschrijft zijn militaire loopbaan. Hij werd sergeant-majoor. In Libanon kwam hij op post 7.4. Hij vertelt over zijn eerste indrukken en de eerste incidenten. De geïnterviewde vertelt over de contacten met de lokale bevolking en de strijdgroepen. Hij geeft zijn visie over het VN-mandaat en over de effectiviteit van de VN-missie. De geïnterviewde vertelt over de beschietingen. Zijn compagnie was de laatste in Libanon. Hij vertelt over de afronding en het vertrek naar Nederland. Zijn tijd bij defensie hierna verliep niet zoals gewenst. Hij geeft zijn kritische visie op de huidige gang van zaken met betrekking tot uitzendingen. De geïnterviewde reflecteert op zijn uitzending en gaat in op het veteranenbeleid.

Interviewgegevens

Interview
709 
Interviewdatum
06 maart 2009 
Interviewer
Arie Jan van Hees 
Project
ICNV