Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Chauffeur YP 408 op Ernst Casimir kazerne Roermond

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en beschrijft hoe hij werd aangewezen voor uitzending. De geïnterviewde was chauffeur. Hij vertelt over de dagelijkse gang van zaken. Hij ervoer beschietingen, intimidaties door milities en gevechtscontacten met Palestijnse strijders. Toen de Haddad militie zijn radarpost van de andere VN-posten afsloot was het voedsel minimaal. In Haris had men meer dan genoeg. Dit verbaasde de geïnterviewde. De geïnterviewde vertelt dat hij een aantal keer naar het ziekenhuis moest. De geïnterviewde vertelt over de onderlinge sfeer en hoe deze veranderde bij de laatste lichting. De geïnterviewde gaat in op de politieke situatie van toen en nu. De missie vond hij goed, de bevolking ging erop vooruit. De uitzending heeft de geïnterviewde veranderd in positieve zin. De geïnterviewde vertelt over zijn verdere loopbaan en gaat in op zijn veteranenactiviteiten.

Interviewgegevens

Interview
712 
Interviewdatum
16 maart 2009 
Interviewer
Arie Jan van Hees 
Project
ICNV