Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Medewerker Voorlichtingsgroep op Haris

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en zijn motivatie voor zijn uitzending. In Libanon was hij chauffeur. Hij werd gelegeerd in Haris, hij geeft zijn eerste indrukken. De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden en vertelt over zijn activiteiten in zijn vrije tijd. Hij vertelt over de Dubbel Vier. De verhalen werden gecensureerd. Hij gaat in op het achterwege laten van gevoelige informatie. De geïnterviewde vertelt over een moment van beschietingen. Die situatie heeft grote indruk op hem gemaakt. De uitzending is voor de geïnterviewde een van de belangrijkste ervaringen in zijn leven. Na terugkeer in Nederland moest hij wennen aan het onbegrip en het burgerbestaan. De geïnterviewde vertelt over zijn verdere loopbaan en benadrukt het belang van de Veteranendag en het omgaan met oudgedienden.

Interviewgegevens

Interview
722 
Interviewdatum
17 maart 2009 
Interviewer
Inge van Zoelen 
Project
ICNV