Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Administrateur op Post 7-8

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. De geïnterviewde geeft aan dat hij niet veel meer herinnert. Hij vertelt over het vertrek en beschrijft post 7.8 waar hij gelegerd was. De geïnterviewde maakte dingen mee die in gingen tegen zijn rechtvaardigheidsgevoel. Het kader gaf naar zijn idee niet het goede voorbeeld. De geïnterviewde vertelt het moment dat hij gegijzeld werd. Hij gaat in op de gevaren. De geïnterviewde vertelt over de rol van Dutchbatt. De geïnterviewde is van mening dat UNIFIL met een sterker mandaat meer had kunnen bereiken. De geïnterviewde gaat in op de periode na terugkeer in Nederland. De geïnterviewde had moeite om zijn draai te vinden. De geïnterviewde heeft gemengde gevoelens ten opzichte van de veteranenstatus, maar geeft wel aan trots te zijn op zijn deelname aan de uitzending.

Interviewgegevens

Interview
739 
Interviewdatum
04 mei 2009 
Interviewer
Alfred Staarman 
Project
ICNV