Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Plaatsvervangend groepscommandant op Post 7-9 (Siddiqin)

Deze uit Rotterdam afkomstige man begon zijn dienstplicht op twintigjarige leeftijd in 1978. In 1979 kreeg hij te horen dat hij uitgezonden zou worden naar Libanon. Daar aangekomen bleek het gebied waar ze zaten regelmatig onder Palestijns vuur te liggen. Goede contacten met lokale leiders en aanpassen aan cultuurverschillen ervoer hij als belangrijk. In augustus 1979 ging hij terug naar Nederland omdat zijn diensttijd erop zat. Terug in Nederland verwerkte hij zijn emoties rond de missie door middel van dia-avonden.

Interviewgegevens

Interview
756 
Interviewdatum
01 april 2009 
Interviewer
David Gaillard 
Project
ICNV