Interview met UNAMIC / UNTAC veteraan in Cambodja uitgezonden als Kort Verband Vrijwilliger Koninklijke Marine, Beveiliger, morierist op Sok San. Later op verschillende plaatsen

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Cambodja. De geïnterviewde kwam op als dienstplichtige en tekende bij voor Cambodja. De geïnterviewde geeft zijn motivatie voor de uitzending. De geïnterviewde werd geplaatst bij de Mike compagnie bij Sok San. De geïnterviewde beschrijft de situatie na aankomst en het kamp. Het kamp lag dichtbij dat van de Witte Khmer. Een van de taken was het onderhouden van contacten met de strijdende partijen. In het gebied lagen overal mijnen. Het gevaar nam toe en het kamp werd verlaten. De geïnterviewde vertelt over de werkzaamheden en het radioverkeer. Terug in Nederland bemerkte de geïnterviewde psychische klachten. De nazorg was niet toereikend en pas later heeft de geïnterviewde zijn problemen een beetje een plek kunnen geven. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
762 
Interviewdatum
01 mei 2009 
Interviewer
Manon Westenbroek 
Project
ICNV