Interview met UNPROFOR / UNPF veteraan in Voormalig Joegoslavië uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marechaussee, Militaire politie op Busovaca, '94-'95

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde zat bij de Koninklijke Marechaussee. Hij vertelt over zijn opleiding. In Bosnië zat de geïnterviewde bij het transportbataljon in Busovaca. De geïnterviewde vertelt over de werkzaamheden. Het was veel rondreizen. Het team had een goede sfeer. De geïnterviewde vertelt over een korte gijzeling door Serviërs. De geïnterviewde werd een tweede keer uitgezonden, dit keer naar Mostar. Deze missie vond de geïnterviewde heel anders. De geïnterviewde ging langs verschillende gebieden en moest rapporteren. Na de NAVO luchtaanvallen hing er een gespannen sfeer. De geïnterviewde gaat in op de zin van de werkzaamheden. De geïnterviewde keert vaak terug naar het gebied. De geïnterviewde reflecteert op zijn uitzending en gaat in op zijn verdere loopbaan.

Interviewgegevens

Interview
785 
Interviewdatum
18 juni 2009 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV