Interview met WOII veteraan in Azië uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marine, Diverse, laatstelijk navigatie-officier op Soerabaja

Deze zoon van een Nederlandse handelsman volgde de hbs in Batavia, vervulde daarna zijn dienstplicht bij het KNIL en ging daarna naar het KIM in Soerabaja, dat sinds 1940 vanwege de oorlog vol zat met adelborsten uit Nederland. Na "Pearl Harbour" waren de jongens eerst verguld dat de oorlog werd verklaard aan Japan. Die vrolijke stemming sloeg om na de slag op de Javazee. De adelborsten werden via Tjilatjap het land uitgewerkt en deze man kwam in Engeland terecht, waar hij zijn opleiding in de oorlogsjaren kon voortzetten bij The Royal Navy. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
796 
Interviewdatum
01 juli 2009 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV