Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Plaatsvervangend groep- en voertuigcommandant pc-groep op Post 7-20

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. Hij vertelt over zijn opleiding en motivatie voor de uitzending. De geïnterviewde werd plaatsvervangend commandant. Hij beschrijft de aankomst in het gebied. De geïnterviewde werd geplaatst op post 7.20 in Yatar. De geïnterviewde beschrijft de onderlinge sfeer op de post. Hij vertelt over zijn werkzaamheden. Hij deed ook mee met de FMR waardoor hij soms erg lange dagen maakte. Hij vertelt over beschietingen en beschrijft de invasie van Israël. Het was toen een onzekere tijd. Hij geeft zijn visie op het mandaat. De geïnterviewde gaat in op de terugkeer naar Nederland en is trots op wat UNIFIL voor de bevolking bereikt heeft.

Interviewgegevens

Interview
800 
Interviewdatum
04 juni 2009 
Interviewer
Inge van Zoelen 
Project
ICNV