Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Artillerie-officier op KMA

De geïnterviewde ging na het middelbaar onderwijs naar de KMA. Hij koos voor de artillerie. Met een list werd hij afgevoerd in krijgsgevangenschap. In een trein werd hij afgevoerd naar Neurenberg-Langwasser. Het voedsel in het kamp slecht. Hij probeerde ondertussen verder te studeren. Hierna kwam hij in Stanislau. Dit kamp was minder erg dan Neurenberg-Langwasser. Er werden vluchtpogingen gedaan. De geïnterviewde vertelt over de leefomstandigheden. Er was wel ruimte voor ontspanning. In Neubrandenburg werd hij bevrijd door de Russen. Er waren Russische vrouwelijke militairen bij, verder heeft hij weinig vrouwen gezien. De terugtocht duurde lang. Hij heeft veel gehad aan het kameraadschap in de kampen. Nu heeft hij nog contact met enkelen van die tijd.

Interviewgegevens

Interview
801 
Interviewdatum
19 juni 2009 
Interviewer
Bert van Elk 
Project
ICNV