Interview met KNIL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Beroeps KNIL, Fuselier op Bandoeng

De geïnterviewde is meerdere keren naar Indië uitgezonden. In Pengattang werd hij Detachementscommandant. Het was een rustig detachement, hij beschrijft wat hij zijn soldaten liet doen. Hij werd vrij snel overgeplaatst naar het detachement Kota Baroe. Hij vertelt over zijn activiteiten en de contacten met de lokale bevolking. Hierna kwam de geïnterviewde terecht in Barabai. Hij vertelt over een incident wat daar plaatsvond. De geinterviewde spreekt over het lot van zijn schoonfamilie en zijn eigen familie tijdens de oorlog. Terug naar Nederland op recuperatieverlof stierven er veel kinderen op het schip. Na zijn verlof keerde hij terug naar Indonesie. Daar kreeg hij weer een groep soldaten onder hem. Uiteindelijke ging hij in het Troependetachement naar Tandjoeng naar een Dajakkers kolonie. Hij vertelt over patrouilles. Hij ging ook aan boord van eens schip als patrouilleleider naar andere eilanden. Later is de geïnterviewde in Nederland nog bevorderd tot adjudant. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
804 
Interviewdatum
15 juni 2009 
Interviewer
Klazien van Brandwijk-Wiltjer 
Project
ICNV