Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Chauffeur / infanterist op Veldhoven

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. Als dienstplichtig soldaat diende hij hier drie maanden. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. Hij werd geplaatst bij de Pantser Ondersteuning Compagnie 44 PAINFBAT. De geïnterviewde gaat in op de kwaliteit van de voorbereiding, die was voldoende maar sommige dingen leerde je pas in de praktijk. De geïnterviewde vertelt over de aankomst in Libanon en beschrijft post 7.9. De geïnterviewde gaat in op de situatie in het gebied, de strijdende partijen en vertelt hoe de negatieve mentaliteit van de bevolking hem nog lang achtervolgde. De geïnterviewde stond neutraal tegenover de partijen in het conflict. De geïnterviewde vertelt over de terugkeer in Nederland zonder debriefing. Aan debriefing had de geïnterviewde wel behoefte gehad. De geïnterviewde vertelt over zijn veteranenactiviteiten en gaat in op het gemis van het saamhorigheidsgevoel wat hij leerde kennen in Libanon.

Interviewgegevens

Interview
816 
Interviewdatum
23 juni 2009 
Interviewer
Arie Jan van Hees 
Project
ICNV