Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Chauffeur op Bandoeng

Voorjaar 1948 werd deze dienstplichtige uitgezonden naar Nederlands-Indië. Hij werd chauffeur bij de Huzaren van Boreel en kreeg een militaire opleiding bij het Depot Pantsertroepen KNIL in Bandoeng. In de jaren in Indië maakte hij een aantal nare incidenten mee, waarbij ook enkele collega's sneuvelden. Zijn geweergroep werd een keer helemaal ingesloten door de Indonesische troepen en ze moesten door anderen worden ontzet. Daarnaast gebeurden er nogal wat ongelukken: met voertuigen en met vuurwapens.

Interviewgegevens

Interview
820 
Interviewdatum
20 juli 2009 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV