Interview met ECMM / EUMM veteraan in Balkan uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marine, Waarnemer / Plaatsvervangend Hoofd HRCS op Split

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De EG Monitor Missie. De geïnterviewde schetst de aanloop naar de beschieting van Dubrovnik. De situatie in het gebied werd steeds gevaarlijker maar de leiding weigerde terug te trekken. De geïnterviewde uit zijn frustratie hierover. Het JNA werkte tegen. De geïnterviewde vertelt over de evacuatie per schip. Veel onderhandelingen gingen hieraan vooraf. De geïnterviewde vertelt over beschietingen van Dubrovnik na het sluiten van de overeenkomst. De geïnterviewde gaat in op de opnames door het JNA voor schadebetalingen. De geïnterviewde keerde terug naar Split toen de terugtrekkingen van de kazernes in volle gang waren. De geïnterviewde beschrijft het kinderachtig onderhandelen van beide partijen. De geïnterviewde vertelt over zijn terugkeer in Nederland en kijkt terug op zijn uitzending. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
834 
Interviewdatum
27 juli 2009 
Interviewer
Manon Westenbroek 
Project
ICNV