Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Oorlogsvrijwilliger Koninklijke Landmacht, opvolgend compagniescommandant op Oost Java, Soerabaja

Na de capitulatie van Nederland in mei 1940 zette deze jonge marinier zijn strijd tegen de Duitse bezetter voort via een Drentse knokploeg van het verzet. Hij deed dat vanuit het huis van zijn ouders, die de jongelui hielpen waar ze maar konden. Toen er 32 verzetsmensen door de Duitsers opgepakt waren en vastzaten in het Huis van Bewaring in Assen, heeft de knokploeg - hoewel daar vanuit Engeland geen toestemming voor kwam - deze groep met een spectaculaire actie bevrijd. Het einde van dit interview gaat over de overstap van deze jonge marinier naar de Koninklijke Landmacht, waarmee hij werd uitgezonden naar Indië voor de politionele acties. Deze man ontving later het Bronzen Kruis.

Interviewgegevens

Interview
886 
Interviewdatum
26 oktober 2009 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
SMM