Interview met Operatie Provide Comfort veteraan in Noord-Irak uitgezonden als Beroeps Koninklijke Marine, groepscommandant op Silopi

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Irak en Cambodja. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en zijn tijd bij het Korps Mariniers. De geïnterviewde spreekt over de aanloop naar zijn uitzendingen. De voorbereiding voor de uitzending naar Noord-Irak was minimaal. Het doel was om de Koerden terug te kunnen laten keren naar hun huizen. De geïnterviewde beschrijft de situatie in de verschillende dorpen. De koerden keerden langzaam terug. Het gebied werd 's nachts verlaten om niet te worden tegengehouden door de lokale bevolking. De uitzending had geen draaiboek, dat vond de geïnterviewde mooi. In de uitzending naar Cambodja was de hoofdtaak het terug in gebruik nemen van de nationale munt. De geïnterviewde was gelegerd bij het dorpje Thma-Pok. Hij vertelt over patrouilles en beschietingen. De geïnterviewde vertelt over de omgang met de lokale bevolking en beschrijft de werkzaamheden. De geïnterviewde vertelt over een aanval op de Rode Khmer. De geïnterviewde gaat in op de nazorg na terugkeer en gaat in op zijn aanpassing in Nederland. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
893 
Interviewdatum
23 november 2009 
Interviewer
Bart Wagenaar 
Project
ICNV