Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, administrateur op Haris

Bij terugkomst in Nederland vanuit Nieuw Guinea werkte deze onderofficier onder verschillende commandanten. Telkens ervoer hij negatieve reacties op zijn Nieuw Guinea achtergrond. Vervolgens werd hij uitgezonden naar Libanon voor de VN. Werken voor de vrede sprak hem aan. Het bataljon was erg hecht en werkte goed samen. Dit ervoer hij als zeer prettig. Hij verzocht om een tweede uitzending naar Libanon en kreeg deze. Tijdens deze uitzending moest hij regelmatig geld halen in Beiroet, wat een gevaarlijke onderneming was. Hij is door deze taak enkele jaren na zijn terugkeer in Nederland ziek geworden en heeft nu officieel PTSS. In 2006 kreeg hij het Draaginsigne Gewonden

Interviewgegevens

Interview
896 
Interviewdatum
26 oktober 2009 
Interviewer
Alfred Staarman 
Project
ICNV