Interview met Operatie Provide Comfort veteraan in Noord-Irak uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Geneeskundig soldaat op Zakho

In 1990 vervulde de geïnterviewde zijn dienstplicht. Hij werd hospik en ziekenautochauffeur en met spoed naar Irak gestuurd toen bleek dat hij de enige beschikbare ziekenautochauffeur was. Toch werkte hij daar als hospik en niet als chauffeur. Taken als verband aanleggen, spuiten zetten, mensen verzorgen met eten en drinken, zorgen dat ze naar de wc konden behoorden tot zijn werk als hospik. Het was leuk en dankbaar werk. Met sommige lokale mensen kreeg hij een band. Er waren veel Koerdische vluchtelingen en er bestond grote angst voor Saddam Houssein. Hij had goed contact met het thuisfront, kreeg regelmatig iets opgestuurd en voelde zich hier door gesteund.

Interviewgegevens

Interview
911 
Interviewdatum
07 januari 2010 
Interviewer
Florien Linck 
Project
ICNV