Interview met ISAF veteraan in Afghanistan uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, Plaatsvervangend groepscommandant op Kaboel

De geïnterviewde vertelt over zijn drie verschillende uitzendingen. Kort gaat hij in op de uitzending naar Cyprus en de ‘harvest' missie in Macedonië. De geïnterviewde vertelt uitgebreid over zijn uitzending naar Afghanistan. De geïnterviewde ging met de A-compagnie bij de transportgroep richting Kabul. Hij vertelt over de heenreis en beschrijft het kamp. Zijn taak was het ondersteunen van de infanteriecompagnie door middel van pantserwagens. Soms maakte de geïnterviewde deel uit van de QRF. De geïnterviewde beschrijft zijn werkzaamheden, de hoge werkdruk en de goede onderlinge sfeer. De geïnterviewde was korporaal en dat beviel hem goed, hij hoefde niet hogerop. Ondanks bedreigende situaties voelde de geïnterviewde zich nooit onveilig. De geïnterviewde trekt een vergelijking met zijn uitzending naar Bosnië, waar je wist wie je vijand was. De geïnterviewde geeft aan wat de uitzendingen voor een invloed op hem hebben gehad en waarom hij graag werkt in de militaire mannenwereld.

Interviewgegevens

Interview
914 
Interviewdatum
09 december 2009 
Interviewer
Inge van Zoelen 
Project
ICNV