Interview met KL veteraan in Nieuw-Guinea uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Soldaat beveiligingspeloton op kampement Biak

De geïnterviewde wilde de door spanningen thuis graag het huis uit. Hij ging het huis uit en ging zodra het kon in militaire dienst. Hij werd tegen zijn zin aangemeld voor dienst in Nieuw-Guinea. Zijn training was in Roermond, hij uit zijn kritiek over de opleiding. De geïnterviewde vertelt over de situatie in Biak waar verschillende krijgsmachten gelegerd waren. Hij werd snel uitgezonden naar Wundi. Hij vertelt over de vrije tijd die hij hier had. Hij had er een goede tijd. 'S nachts beveiligde hij de radar en overdag had hij altijd vrij. Er werden dingen op eigen initiatief gedaan. De sfeer was goed. Het wachtlopen vond de geïnterviewde saai en met een smoes kwam hij aan ander werk. Hij ging samen met iemand klussen doen bij de lokale bevolking en verdiende zo wat bij. Hij vertelt over een aantal incidenten waarbij mensen sneuvelden. Hij vertelt over de overgang van Nieuw-Guinea naar Nederland. Ondank de uitzending tegen zijn wil is de geïnterviewde erg positief over zijn uitzending. Hij heeft veel geleerd en ervaren.

Interviewgegevens

Interview
919 
Interviewdatum
18 januari 2010 
Interviewer
Inge van Zoelen 
Project
ICNV