Interview met WOII veteraan in Europa uitgezonden als Oorlogsvrijwilliger , oorlogsvrijwilliger op voor opleidingen naar Engeland

De geïnterviewde vertelt over de bezettingstijd in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij ontsnapte aan de arbeitseinsatz en ging werken bij een fabriek. Door een illegale werker in huis was de toch van en naar huis tijdens de bezettingstijd soms gevaarlijk. De geïnterviewde meldde zich na de bevrijding aan als oorlogsvrijwilliger. Hij volgde een officiersopleiding in Engeland. Hij vertelt over het lesgeven en over de organisatie van de Genie. In Engeland leerde hij bruggen bouwen. Waaronder de Bailey brug. Vanuit Nederland werd de geïnterviewde uitgezonden naar Indie. De groep waarmee hij trainde werd over verschillende onderdelen en plaatsten verdeeld. De geïnterviewde kreeg de opdracht in Java bruggen te bouwen. Hierna ondersteunde hij het Corps Speciale Troepen. De geïnterviewde vertelt over een wedstrijd Baileybrug bouwen en over het feest na de overwinning. Met de geïnterviewde zijn meerdere interviews gehouden.

Interviewgegevens

Interview
927 
Interviewdatum
11 januari 2010 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV