Na kortverbandvrijwilliger uiteindelijk beroepsonderofficier geworden bij de Koninklijke Luchtmacht. Werkzaam binnen Groep Geleide Wapens. Na herstructurering GGW werkzaam als personeelsvertegenwoordiger en krijgsmachtdeeladjudant KLu. Uitzending naar Turkije tijdens eerste golfoorlog in 1991. Oplopende spanning bij oorlogsdreiging. Na pensionering in 2003 nog steeds actief in vrijwilligerswerk en voor diverse veteranenverenigingen. Zoon is uitgezonden naar Cambodja en heeft PTSS. Kritiek op huidige begeleiding PTSS-patiënten.

Interviewgegevens

Interview
933 
Interviewdatum
26 januari 2010 
Interviewer
Arie Jan van Hees 
Project
ICNV