Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, magschutter op post 7.1.8

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en de voorbereiding op de uitzending. De geïnterviewde was magschutter. De geïnterviewde beschrijft post 7.1.8, de omgeving en gaat in op zijn dagindeling. De geïnterviewde vertelt over patrouilles en gaat in op het positieve contact met de lokale bevolking. Hij vertelt over de aanwezigheid van Israel in het gebied en beschrijft de machteloosheid ten opzichte van het conflict. De Nederlandse militairen konden alleen de Israëlische bewegingen monitoren. De geïnterviewde gaat in op de politieke situatie. De geïnterviewde beschrijft de algemene situatie tijdens de uitzending, sfeer, ontspanning en het contact met thuis. De geïnterviewde gaat in op de terugkeer naar Nederland, het weer aanpassen en op de ervaringen van zijn uitzending.

Interviewgegevens

Interview
945 
Interviewdatum
27 februari 2010 
Interviewer
Bart Wagenaar 
Project
ICNV