Interview met UNPROFOR / UNPF veteraan in Voormalig Joegoslavië uitgezonden als Beroeps Bepaalde Tijd Koninklijke Landmacht, Groepscommandant op Bosnië, Srebrenica

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. Hij kwam bij de Luchtmobiele Brigade. De geïnterviewde vertelt over de situatie in Srebrenica. Hij zat op de observatiepost Charlie. De taak was om de bevolking te beschermen en te ontwapenen maar het kwam vaak neer op jezelf beschermen. Hij vertelt over de situatie in de enclave. De situatie was slecht, persoonlijke verzorging werd ook moeilijk. De geïnterviewde vertelt over de waarnemingen die hij deed. Er waren ook situaties waar hij trauma's aan over heeft gehouden. De geïnterviewde gaat in op de machteloosheid van de situatie en uit zich kritisch. De voorzieningen raakten langzaam op. De geïnterviewde gaat in op de terugkeer in de burgermaatschappij en op de behandeling van psychische problemen na de uitzending.

Interviewgegevens

Interview
952 
Interviewdatum
02 februari 2010 
Interviewer
Florien Linck 
Project
ICNV