Interview met IFOR SFOR EUFOR veteraan in Voormalig Joegoslavië uitgezonden als Beroeps Bepaalde Tijd Koninklijke Landmacht, Verkenner, groepscommandant op Gedetacheerd bij de 29th Infantery Division US Army in Bosnie.

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en zijn vrijwillige keuze om mee te gaan. In Bosnië bleek de geïnterviewde afgezonderd te worden van zijn groep en werd als enige in Tuzla gestationeerd bij de Amerikanen. De geïnterviewde beschrijft zijn speciale positie en geeft aan dat hij zich steeds meer thuis voelde bij de Amerikanen en minder bij de Nederlanders. Met deze positie had de geïnterviewde het wel moeilijk. Hij gaat in op de onderlinge sfeer en het cultuurverschil. De geïnterviewde vertelt over aanslagen en alarm waarbij hij moest schuilen. De geïnterviewde gaat in op de terugkeer in de burgermaatschappij, het aanpassen en reflecteert op zijn uitzending .

Interviewgegevens

Interview
960 
Interviewdatum
12 mei 2010 
Interviewer
Inge van Zoelen 
Project
ICNV