Interview met KL veteraan in Nederlands-Indië uitgezonden als Dienstplicht Koninklijke Landmacht, Lijnwerker, chauffeur, radiotelegrafist op Batavia

De geïnterviewde moest tijdens de Duitse bezettingstijd naar de Arbeidsdienst. Uiteindelijk dook hij toch onder. Hij moest zich melden voor de militaire dienstplicht. Hij zat bij het Regiment Verbindingstroepen. Hij vertelt over de bootreis naar Nederlands-Indië. De groep moest wachtlopen samen met Brits-Indiërs. Hierna werden ze overgeplaatst naar Tjandjoer. De geïnterviewde moest alleen op pad als lijnwerker naar Soekaboemi. Hij vertelt over een aanval en over de gewonden die daarbij vielen. Na de eerste politionele actie ging de geïnterviewde met zijn groep naar Garoet, waar hij de rest van de tijd verbleef. Hij werd opgeleid tot radiotelegrafist. Hij moest mee op de zuiveringsacties. Na de tweede politionele acties werkte hij als omroeper voor de radio. De spanning was hoog opgelopen in het gebied. Toen de geïnterviewde terug naar huis kon waren de gevechten nog niet voorbij. Over zijn terugkeer is hij niet tevreden. Uiteindelijk vindt hij wel dat hij goed behandeld is door defensie.

Interviewgegevens

Interview
962 
Interviewdatum
12 februari 2010 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV