Interview met UNIFIL veteraan in Libanon uitgezonden als Beroeps Koninklijke Landmacht, S1, personeelsofficier op HQ Haris

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending en naar Libanon en Angola. De geïnterviewde vertelt over zijn militaire opleiding. De geïnterviewde vertelt over zijn huisvesting in Haris en beschrijft het algemene gebeuren van die tijd. Hij behoorde tot de bataljonsstaf als S1. In het begin kwamen er nog veel vluchtelingen vanuit Beiroet. Dat maakte indruk. Aan het einde van zijn loopbaan werd de geïnterviewde uitgezonden naar Angola voor UNAVEM. De geïnterviewde was militair observer. Hij vertelt over de uitrusting die hij meekreeg en over zijn plaatsing op het hoofdkwartier te Saurimo via Luanda. De geïnterviewde werd op deze post UN Air Liaison Officer. Hij beschrijft de post en vertelt over de taken. Voor de verkiezingen werden waarnemers met helikopters opgehaald. De geïnterviewde gaat in op de situatie in het gebied, hij had niet de verwachting dat de situatie daar zou verbeteren. De geïnterviewde vertelt tot slot over zijn terugkeer in Nederland en de ontwikkelingen hierna.

Interviewgegevens

Interview
975 
Interviewdatum
04 maart 2010 
Interviewer
Ageeth van der Veen 
Project
ICNV